Johan Amos Comenius Oddelenie meteorológie a klimatológie
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (KAFZM)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina - pavilón F1, 842 48 Bratislava
Tel.: 02 654 26 820, Fax.: 02 654 25 822, e-mail: kmk@fmph.uniba.sk