PODMIENKY PRE BEH NA LYŽIACH

MALÉ KARPATY – RAČA - PEZINSKÁ BABA – MODRA PIESOK

Cross-Country skiing conditions in the Little Carpathians region near to Bratislava

(Prepared by Milan Lapin in collaboration with SHMÚ and AGO Modra in the Nov-March season)

(Pripravuje Milan Lapin od XI po III v spolupráci s pracoviskom SHMÚ na Malom Javorníku a s AGO Modra)

 

Dlhodobý priemer (Normál MJ) výšky snehovej pokrývky (SP) a pravdepodobnosť výskytu SP ³ 1 cm v % na Malom Javorníku (584 m n.m.), predpoveď výšky SP pre Bod 1 (300 m n.m., nad Račou) a pre Malý Javorník, merané výšky SP v jednotlivých Bodoch popri trase z Rače na Pezinskú Babu – viď obrázok (X -  meranie sa neuskutočnilo; * - odhad); Predpoveď - vo štvrtok do 12 h na sobotu a nedeľu (schéma na obrázku, mapa TU alebo TU). Stránku obnovujeme v novej sezóne 20014/15 dňa 4.12.2014. [V] / [*] je nesúvislý vlhký / iný sneh, V / P – vlhký / prachový sneh, I+ je opadaná námraza, * odhad podľa informácií lyžiarov, X žiadne merania.

Normal MJ (at Malý Javorník) – SP (snow cover depth) mean is calculated from days with SP ³ 1 cm, probability of SP ³ 1 cm occurrence is presented in % (these data are significantly smoothed and valid for the 1951-1990 period); [V] / [*] – less than ½ surface with wet/other snow, I+ - Icing, * - approximate assessment, X – no measurement.  See the MAP.

 

Grafy zo sezón 2005/6 2012/13 za textom (zima 2013/14 bola takmer bez snehu a 2014/2015 zaradíme neskôr) - Graphs from the 2005/2006 to 2012/2013 seasons are in Figures after the text (winter 2013/2014 was nearly without snow cover, 2014/2015 will be included later)

Posledná predpoveď výšky snehovej pokrývky je z 10.III.2016

Dátum

Date

Normál MJ

Normal MJ

SP/Probability

Bod 3

Predpoveď

Forecast

Bod 1

(300 m n.m.)

Predpoveď

Forecast

Bod 3

(580 m n.m.)

Meranie

Measured

Bod 1

(300 m n.m.)

Meranie

Measured

Bod 2

(500 m n.m.)

Meranie

Measured

Bod 3

(570 m n.m.)

Meranie

Measured

Bod 4

(650 m n.m.)

Meranie

Measured

Bod 5

(520 m n.m.)

10.01.2016

21 cm / 77%

N

N

0 cm [V]

5 cm [V]

5 cm [V]

X

X

17.01.2016

22 cm / 78%

N

N

0 cm [S]

5 cm [S]

5 cm [S]

X

X

24.01.2016

23 cm / 76%

5 cm

7 cm

5 cm [V]

13 cm [V]

13 cm [V]

X

X

31.01.2016

25 cm / 73%

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm [V]

0 cm [V]

X

X

07.02.2016

29 cm / 65%

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm [V]

0 cm [V]

X

0 cm [V]

14.02.2016

32 cm / 57%

0 cm

5 cm

0 cm

0 cm [V]

0 cm [V]

X

0 cm [V]

21.02.2016

33 cm / 52%

0 cm

5 cm

0 cm

0 cm [V]

5 cm [V]

X

5 cm [V]

28.02.2016

31 cm / 49%

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm [V]

X

0 cm [V]

06.03.2016

25 cm / 44%

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm [V]

X

0 cm [V]

13.03.2016

19 cm / 41%

0 cm

0 cm

 

 

 

 

 

20.03.2016

16 cm / 39%

 

 

 

 

 

 

 

Nad Račoui v MK, 300 m n.m., 25.1.2015, 20 cm snehu

Poznámky: Pri Normále MJ označujú cm priemernú výšku SP a % pravdepodobnosť výskytu SP ³ 1 cm, pri Meraní označuje % pokrytie plochy snehovou pokrývkou, ak je menšie ako 100%, N+ - opadaná námraza, FOTO (autor: M.Lapin) pri tabuľke je z 25.I.2015, Nad Račou v MK, 300 m n.m., bežkárska sezóna 2014/2015 začala 4.I.2015, bežkárska sezóna 2015/2016 ešte v MK nezačala ani 18.I.2016,* sú približné údaje od lyžiarov, FOTO sú aj za textom, po kliknutí na obrázok sa zväčší.

Viac aktuálnych fotiek je na stránke: FOTKY a aktuálne informácie z Malých Karpát sú aj na stránke: SNEH

 

Snehové podmienky:

27. a 28.II.2016 nebol na hrebeni MK prakticky žiaden sneh až do výšky 600 m.m. Malé zbytky snehu sa nachádzali na tienistých miestach nad 500 m n.m. Vložil: M.L., 29.II.2016

Ani od 6. do 10.III.2016 nebol na hrebeni MK prakticky žiaden sneh, hoci 7. a 8.III. padal sneh aj vo výške 250 m n.m., no počas dňa sa takmer všetok roztopil.

Vložil: M. Lapin, 10.III.2016

Viac informácií je na stránke: http://www.nabezky.sk/ 

Mapky výšky snehu na Slovensku zverejňujeme podľa toho ako ich bude vydávať SHMÚ (sú spracované iba z údajov meteorologických a zrážkomerných staníc, inde môže byť aj trochu viac a aj trochu menej snehu). Aktuálnu mapu uverejňujeme bezprostredne po tom ako ju získame z SHMÚ (autori mapy P. Faško a P. Kajaba). Vpravo je ukážka mapy snehovej pokrývky WEB

Výška snehovej pokrývky na Slovensku v cm 7.III.2016 (podľa SHMÚ)

Snow cover depth in Slovakia in cm, on March 7, 2016 (by Slovak Hydrometeorological Institute)

 

Od 7.V.2013 uvádzame prehľad snehových pomerov za horšie sezóny 2007/2008, 2006/07 a 2011/12 a za lepšie sezóny 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2005/06 a 2012/13 v grafoch pod textom. V sezóne 2013/2014 bolo v MK tak málo snehu, že to nemá význam uvádzať graficky, sezónu 2014/2015 ešte zaradíme medzi grafy neskôr, snehu bolo ale aj vtedy pomerne málo.

Ďakujeme za návštevu našej stránky!

Od 18.I.2016 pokračujeme v poskytovaní informácií v novej sezóne 2015/2016

Výhľad počasia: Vývoj počasia nie je priaznivý na vytvorenie snehovej pokrývky vhodnej na bežky nikde v Malých Karpatoch asi až do 25.III.2016. Aktuálne fotografie aj z minulých sezón sú na SNEH.

Posledná úprava (Last Update):  10.III.2016, 15.30 h. SELČ (iné informácie sú na: http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/beh-na-lyziach---male-karpaty/snehove-pomery-v-malych-karpatach.html)

 

MODELOVÁ PREDPOVEĎ

Slovensko

Stredná Európa

Teplota vzduchu (mapa)

ALADIN SHMÚ

WETTERONLINE GFS

Zrážky, sneženie, oblačnosť (mapa)

ALADIN SHMÚ

WETTERONLINE GFS

 

Údaje z Modry-Piesok (531 m n.m.) poskytuje Astronomické Observatórium FMFI UK (AGO Modra): 26.I.2016 bolo pri AGO 12 cm mokrého snehu, 11.II.2016 ráno 10 cm mokrého snehu

Údaje z Malého Javorníka (584 m n.m.) poskytuje pracovisko SHMÚ: 25.I.2016 bolo pri OBS 13 cm vlhkého snehu, 30.I.2016 boli pri OBS len malé zbytky starého snehu

Na konci textu je 6 fotografií z bežkárskej trasy a z AGO Modra, posledné zo 21.4. 2013 (foto: M.LapinD.Kalmančok).

Pozn.: Pod výškou SP v cm rozumieme priemer z viacerých meraní; Normál MJ predstavuje zhladené hodnoty; 0 cm – bez snehovej pokrývky (SP), poprašok, alebo aj nesúvislá SP na menej ako 50% plochy; kvalita snehu: P – prachový, S – starý a zmrznutý, V – mokrý alebo vlhký, F – firn, L – ľadová stopa; [V] – starý vlhký alebo rozmočený sneh pokrýva menej ako ½ plochy, LK – ľadová kôra, N+ - opadaná námraza, X – žiadne meranie.

Comments: Points 1-5 (Bod 1-5) are drown in the figure, the values represent mean snow cover depth (SP) round the Points 1-5; 0 cm – no SP; P, S, V, F, L – snow quality; the forecast is issued on Thursdays for Saturdays and Sundays; X – no data (no forecast); All normals are from 1951-1990; see the map HERE, weather forecast at SHMÚ.

Zaujímavosť: Na Malom Javorníku (584 m n.m.) má výskyt snehovej pokrývky v čase od 21. do 31. XII. v priemere 58 - 70% pravdepodobnosť, ak sa SP vyskytne, tak má priemernú výšku 15 – 19 cm. V posledných rokoch bola v tomto čase snehová pokrývka 0 až 37 cm v roku 2010, 0 až 7 cm v roku 2009, 0 – 19 cm v roku 2008, 0 – 4 cm v roku 2007, 0 – 4 cm v roku 2006, 49 - 88 cm v roku 2005, 1 – 5 cm v roku 2004, bez snehu v roku 2003, 6 – 20 cm v roku 2002, 41 – 58 cm v roku 2001, 1 – 4 cm v roku 2000. V období 1971-1990 malo 12 rokov poslednú decembrovú dekádu na Malom Javorníku bez snehu, alebo len s prerušovanou snehovou pokrývkou od 0 do 5 cm, v období 1991-2000 bol iba rok 1997 v poslednej dekáde decembra bez snehu.

Mater of interest: At Malý Javorník (584 m a.s.l.) the mean probability of snow cover occurrence is 58 – 70% with 15 – 19 cm mean depth in the decade of Dec. 21 - 31. In the last years there was in the decade Dec. 21 – 31: 0 – 37 cm snow cover in 2010, 0 – 7 cm in 2009, 0 – 19 cm in 2008, 0 – 4 cm in 2007, 0 – 4 cm in 2006, 49 - 88 cm in 2005, 1 – 5 cm in 2004, not any snow cover in 2003, 6 – 20 cm in 2002, 41 – 58 cm in 2001, 1 – 4 cm in 2000.

 

Na http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/zlatepiesky.htm nájdete informácie o teplote vody a o podmienkach na pobyt pri vode na jazere Zlaté Piesky v Bratislave s nepravidelným meraním Tvo od 1. mája do 15. októbra a príležitostne aj mimo tohto obdobia.

Inde na www.dmc.fmph.uniba.sk nájdete informácie o štúdiu Meteorológie a klimatológie na FMFI UK a o Klimatických zmenách. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

 

Grafický prehľad snehových podmienok v Malých Karpatách za celú zimu (odhora) 2011/2012 až 2005/2006 podľa meraní M.Lapina pri bežkárskej trati a na pracovisku SHMÚ na Malom Javorníku (červené a modré stĺpce) a dlhodobé normály zodpovedajúce približne priemerom za obdobie 1951-1990 (červená a modrá čiara, Normál [cm] je vypočítaný ako priemer iba z dní keď bola SP 1 cm a viac); v sezónach 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 sú aj údaje z AGO Modra.

Snow cover (from the top) in the 2011/2012 to 2005/2006 seasons at the Maly Javornik station (blue columns) and measured by M.Lapin at the ski track (mean from 3 measurements - red columns) compared with normal (blue line). The Bod 3 is near Maly Javornik in altitude about 560 m a.s.l. (in 2009/2010 to 2011/2012 the measurements from AGO Modra are included (red columns))

 

 

SCHÉMA TRASY

 

Pezinská Baba

Priemerný počet dní so SP a maximá výšky SP a rok v obd. 1951-1990

Mean number of days with SP, maximum of SP and Year in 1951-1990

Poloha/Mesiac

XI

XII

I

II

III

HUp [dni]

1,8

6,8

15,4

8,7

2,9

HUM [cm/rok]

26/1971

42/1980

38/1987

47/1956

26/1956

BLp [dni]**

1,7

7,8

14,6

9,7

3,6

BLM [cm/rok]

20/1985

44/1981

64/1987

58/1956

40/1970

BKp [dni]

2,9

10,6

18,4

12,6

6,1

BKM [cm/rok]

45/1985

55/1981

71/1987

59/1987

55/1970

MJp [dni]

3,2

15,4

23,5

16,9

12,4

MJM [cm/rok]

60/1985

75/1981

81/1987

73/1987

70/1988

MPp [dni]A

3,7

18,0

24,8

20,0

14,9

MPM [cm/rok]A

60/1985

75/1981

80/1987

70/1987

70/1988

Bratislava, letisko, 131 m n.m

Bratislava, Koliba, 286 m n.m.

Malý Javorník, 584 m n.m.

Modra Piesok, 531 m n.n.

1 – 300 m n.m., nad Račou

2 – 500 m n.m., za Bielym Krížom

3 – 570 m n.m., za Malým Javorníkom

4 – 650 m n.m., Somár

5 – 527 m n.m., Pezinská Baba, okruhHU – Hurbanovo, 115 m n.m. 100 km na juhovýchod, na Podunajskej nížine

(HU – Hurbanovo Observatory, 115 m a.s.l., 100 km to the SE on the Danubian Lowland)

SP – snehová pokrývka, výška v cm, (SP – snow coverdepth in centimeters – cm)

p – priemerný počet dní so SP v mesiacoch XI až III

(p – mean number of days with SP in November (XI) to March (III))

M – maximum SP za 40 r., (M – maximum of SP depth in 40 years and year of occurrence)

Pre MJ ide o odvodené hodnoty p z kratšieho radu pozorovaní

At MJ extrapolated p values from shorter series are presented (all normals for 1951-1990)

**Pri BLp ide o opravené údaje; Corrected data at BLp

MPA – všetky údaje sú odvodené z radu pozorovaní v období X.1988-XII.2004

All normals at MPA are derived from the Oct.1988-Dec.2004 period observations

Všetko v tabuľke je podľa údajov SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav, pozorovania v MP zabezpečuje AGO KAFZM, FMFI UK)

 

Literatúra:

Faško, P., Lapin, M. (1997):  Stručné snehové pomery v Bratislave v druhej polovici 20. storočia. Bulletin SMS pri SAV, VIII, č. 1, SHMÚ, Bratislava 1997, s. 8-10

Lapin,  M., Faško, P. (2005): SNOW COVER CHANGES IN THE LITLLE CARPATHIANS IN SLOVAKIA. Croatian Meteorological Journal, Vol. 40, 658-661.

 

 

 

Ilustračné fotografie z trasy behu na lyžiach v rokoch 2005 až 2013 (dajú sa zväčšiť po kliknutí do fotky):

Photos from the Little Carpathians cross-country skiing in 2005 to 2013 (can be seen more detail in separate window):

       

V Malých Karpatách 31. a 23.3.2013 (Foto: M.Lapin)
Na hrebeni M. K. 17.2. a 7.4.2013 (Foto: M.Lapin)

Výška 300 m, 18 cm, V

Nad Račou, Bod 1

Výška 550 m, 15 cm, PV

Za Malým Javorníkom, Bod 3

Výška 550 m, 55 cm V

Bod 3

Na okruhu na Babe, 570 m, 25 cm

Bod 5

 

03

 

SHMÚ – Malý Javorník (584 m n.m., 35 cm) 26.1.2013 vľavo (Foto: M. Lapin) a z AGO FMFI UK Modra – Piesok (531 m n.m.) v zime 2005/2006, vpravo (Foto: D.Kalmančok)
 

 

 

 

Milan Lapin, Oddelenie meteorológie a klimatológie, KAFZM, FMFI UK

Začiatok zverejňovania informácií (start of web): november 2005

 

Túto web-stránku budeme postupne kompletizovať v sezóne 2015/2016

This website will be completed gradually in the season – Nov.2015-March 2016