Dlhodobý režim teploty vzduchu v Hurbanove a úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku

Long-term regime of air temperature at Hurbanovo (115 m a.s.l., SW Slovakia) and areal precipitation totals (203 stations) in Slovakia, all measured at the Slovak Hydrometeorological Institute in Bratislava, prepared by Milan Lapin, New monthly air temperature maps are after the Figure 4.

 

Teplota vzduchu sa meria v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, z Bratislavy a z ďalších 2 staníc je k dispozícii od r. 1851, resp., 1881.

Mapy za obr. 4 sú spracované z mesačných údajov priemernej teploty vzduchu z asi 100 staníc SHMÚ.

Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc

8 obrázkov, tabuľky a 2 mapy nasledujú pod textom (NOVÉ - všetky) – 8 Figures, Tables and 2 Maps follow below this text (NEW - all)

Please, visit the web: www.dmc.fmph.uniba.sk with information on our Department OMK

Zhodnotenie vybraných ročných období a roka 2013 je v texte a grafoch. Evaluation of the 2013 Annual a selected Seasons means is in the text and graphs.

Dlhodobé predpovede a výhľady počasia  Long-term weather forecasts and expectations

 

Stručnejšia verzia informácií z tejto stránky je stále dostupná aj na stránke: www.milanlapin.estranky.sk , tam nájdete aj rad zaujímavostí o mimoriadnych prípadoch počasia v posledných mesiacoch, ospravedlňujeme sa za výpadok tejto počas Vianoc 2013

AKTUÁLNA INFORMÁCIA 1SEZÓNY ROKA 2013, zaujímavé udalosti (YEAR 2013, seasons, interest events) - brief temperature and precipitation analysis in Slovakia, maps are on: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 ):

 

ROK 2013 (I-XII): Rok 2013 bol na Slovensku o 1,2 až 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 (viac na východe SR) a bol tak 6. až 12. najteplejší rok od 1881 (od začiatku systematických meraní v SR, 6. V Košiciach). V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu 11,2 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,4 °C viac ako DP 1901-1990, v Košiciach mal 10,1 °C, o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,7 °C viac ako DP 1901-1990, v Poprade o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980. V priemere na Slovensku bude mať asi o 13% viac zrážok ako je DP 1901-1990, v Hurbanove o 22% viac, v Košiciach o 4% menej ako DP.

 

Jeseň 2013 (IX-XI): Jeseň 2013 bola v Hurbanove o 1,1 °C teplejšia ako DP 1951-1980 (o 1,1 °C teplejšia ako DP 1961-1990 a o 1,2 °C teplejšia ako DP 1901-1990), v Košiciach o 1,4 °C teplejšia ako DP 1951-1980 (o 1,3 °C ako DP 1961-1990 a o 1,6 °C ako DP 1901-1990), v Poprade o 1,1 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 0,8 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a na Chopku o 0,6 °C teplejšia ako DP 1951-1980. Tak bola jeseň teplotne normálna až slabo nadnormálna.. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove v jeseni 2013 asi 172 mm (124% DP 1901-1990), v Košiciach 137 mm (90%), v Poprade až 201 mm (150%), v Oravskej Lesnej 292 mm (116%) a na Slovensku v priemere 204 mm (114 % DP 1901-1990, čo v medziach normálu, ojedinele nad hranicou normálu).

 

TEPLÝ POLROK 2013: Teplý polrok (vegetačné obdobie, TP, IV-IX) bol v Hurbanove o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C teplejší ako DP 1961-1990, o 1,6 °C teplejší ako DP 1901-1990, v Košiciach o 2,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,9 °C teplejší ako DP 1961-1990, o 2,1 °C teplejší ako DP 1901-1990 (v Košiciach to bolo 6. až 7. najteplejšie vegetačné obdobie od začiatku meteorologických pozorovaní).Úhrn zrážok dosiahol v teplom polroku 2013 v Hurbanove 94% DP 1901-1990, v Košiciach 86% DP, v Oravskej Lesnej 92% DP a v Poprade 99% DP, na Slovensku predbežne 97% DP (počas vegetačného obdobia IV-IX boli zrážky veľmi nerovnomerne časovo a priestorovo rozdelené).

 

Leto 2013 (VI.-VIII.) Leto (VI-VIII) 2013 bolo v Hurbanove o 2,1 °C teplejšie ako DP 1951-1980 (o 2,0 °C teplejšie ako DP 1961-1990 a o 2,2 °C teplejšie ako DP 1901-1990), v Košiciach o 2,8 °C teplejšie ako DP 1951-1980 (o 2,8 °C ako DP 1961-1990 a o 2,9 °C ako DP 1901-1990), v Poprade o 2,1 °C teplejšie ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,0 °C teplejšie ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,3 °C teplejšie ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bolo 7. najteplejšie leto a v Košiciach 4. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (od 1881). Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove v lete 2013 iba 151 mm (88% DP 1901-1990), v Košiciach iba 136 mm (56%), v Poprade iba 186 mm (78%), v Oravskej Lesnej iba 287 mm (76%) a na Slovensku v priemere asi 188 mm (73 % DP 1901-1990, čo je menej ako dolná hranica normálu - 221 mm, horná hranica normálu je 295 mm).

 

Jar 2013 (III.-V.) Jar (III-V) 2013 mala v celej Európe zaujímavý priebeh, na Slovensku po teplom začiatku Marca nasledovalo mimoriadne studené obdobie až do prvej dekády Apríla, od polovice Apríla do polovice Mája bolo naopak mimoriadne teplo a v závere Mája zase pomerne chladné počasie. Spôsobené to bolo najmä slabým až žiadnym prenosom vzduchu z Atlantického oceánu nad kontinent Európy, čo vytvorilo priestor na dlhodobé južné alebo severné prúdenie s pomerne extrémnym vývojom tak teploty vzduchu ako aj zrážok. Jar 2013  bola v Hurbanove o 0,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980 (o 0,2 °C teplejšia ako DP 1961-1990 a o 0,5 °C teplejšia ako DP 1901-1990), v Košiciach o 1,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980 (o 0,6 °C ako DP 1961-1990 a o 0,9 °C ako DP 1901-1990), v Poprade o 1,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 0,6 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,3 °C teplejšia ako DP 1951-1980.  Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove na jar 2013 až 215 mm (160% DP 1901-1990), v Košiciach 221 mm (149%), v Poprade 155 mm (112%), v Oravskej Lesnej 223 mm (93%) a na Slovensku v priemere asi 251 mm (144 % DP 1901-1990).

 

Spracované na základe podkladov z Klimatológie SHMÚ, pozrite si aj iné podklady za týmto textom. M. Lapin 2.I.2014 (podrobnejšie informácie sú na www.milanlapin.estranky.sk )

 

AKTUÁLNA INFORMÁCIA 2: POČASIE 1.-10.II.1951-2013: Teraz je to o teplotných podmienkach 10-denného obdobia zo začiatku februára (významné pre vykurovanie a rekreantov, ale ešte trochu aj pre poľnohospodárov a vodohospodárov). Údaje sú vypočítané z denných priemerov teploty vzduchu (T), denné maximum T je v Hurbanove v priemere o 3,6 °C vyššie a denné minimum o 3,6 °C nižšie ako denný priemer T, pri zamračenom počasí sú rozdiely medzi maximom a minimom T podstatne menšie (ale len zriedka pod 2 °C) a pri jasnom väčšie (podobne je to aj v iných nižších polohách na Slovensku, kde bol v období 1951-1990 priemer denných maxím T okolo 4,0 °C), mráz vo výške 2 m sa v tejto ročnej dobe na juhozápade Slovenska vyskytol v období pozorovaní často (viac ako 70% rokov), v dolinách a kotlinách viac ako 90% rokov a vo vyšších kotlinách a dolinách je ešte vyšší výskyt (Lipt. Hrádok až takmer 100% rokov v priemere) v niektorom dni tohto obdobia (pre poľnohospodárov a záhradkárov nemá v tejto ročnej dobe výskyt miernych mrazov praktický význam, rýchly pokles T pod –15 °C ale môže byť nebezpečný, ak chýba snehová pokrývka, prípadne, ak bolo predtým už relatívne teplé počasie nad 0 °C počas dlhšej doby). Na juhozápade Slovenska sú denné minimá teploty vzduchu v posledných 30 rokoch zväčša okolo -4,5 °C, v nižších polohách stredného a východného Slovenska sú denné minimá teploty vzduchu okolo -6,5 °C. Prízemný mráz sa v tejto ročnej dobe v znížených polohách na Podunajskej nížine vyskytuje často (70% až 90% zo všetkých dní). Vo vyšších kotlinách a miestami aj v znížených polohách aj na Záhorí je výskyt prízemných mrazov ešte väčší (pre poľnohospodárov a záhradkárov ešte nemá praktický význam). Sneženie sa vyskytuje dosť často aj v polohách nižšie ako 200 m n.m., pričom je priemerný počet dní so snehovou pokrývkou aj na nížinách vyšší ako 30% (vo výške 300 m je to okolo 50% a vo výške 600 m až okolo 65%). Noci sú pri jasnom počasí a slabom vetre na nížinách a v kotlinách stále dosť chladné, je to hlavne po vpáde chladnejšieho vzduchu od severovýchodu a pri vyššej snehovej pokrývke, najmä v prízemnej vrstve a vo vyšších kotlinách, ale iba mimoriadne v nižších polohách kotlín pod -36 °C vo výške 2 m.  Noci sa už skracujú, pravdepodobnosť nízkej nočnej teploty vzduchu v tomto období roka ale vrcholí. V tejto ročnej dobe sa iba zriedka vyskytujú dlhotrvajúce cyklonálne situácie, ale niekedy aj s výdatnými zrážkami, ktoré prinášajú v závere dosť chladné počasie a do hôr aj výdatné sneženie (2.II.1963 bolo v Hurbanove denné maximum teploty vzduchu len -10,8 °C (maximum za celú dekádu len +2,1 °C), 8.II.1986 len -7,2 °C (maximum za dekádu 7,5 °C), 1.II.1987 len -7,0 °C (maximum za dekádu 9,3 °C), 1.II.1993 len -7,8 °C (maximum za dekádu 6,5 °C), 6.II.2012 len -9,0 °C (maximum za dekádu len 0,7 °C)), pred rokom 1961 bolo podobných alebo aj chladnejších dní viac). V rokoch 2001 a 2004 boli ale denné maximá teploty vzduchu počas tejto dekády až 18,1 a 18,1 °C, pričom minimá z denných maxím boli počas dekády 3,1 °C a 5,2 °C (až v 23 rokoch od roku 1961 sa v tejto dekáde vyskytlo denné maximum teploty vzduchu +10 °C a viac). V rokoch 1988, 1990, 1994, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 a 2009 mala 1. dekáda februára podobný priemer teploty ako normálne v polovici marca. Aj v minulosti bolo v tomto období roka dlhotrvajúce relatívne teplé a aj relatívne studené počasie pomerne časté ako je vidieť z grafu, podobne to bolo v mnohých iných rokoch pred rokom 1951. Závisí to predovšetkým od prevládajúceho prúdenia vzduchu a od výskytu stabilnej výškovej tlakovej brázdy nad Európou (môže tak hlboko na juh vpadnúť studený vzduch od severovýchodu alebo vysoko na sever teplý vzduch zo Stredomoria a z teplejších šírok Atlantického oceánu). Trend priemernej teploty je v tejto dekáde rastúci asi o 2,0 °C za 63 rokov. Červená čiara vyjadruje priemer najteplejšieho a modrá najchladnejšieho dňa v danej perióde každého roka.

 

 

This Figure presents mean daily air temperature conditions during the 1st to 10th February decade period (important for heating, and also for tourism, agriculture and hydrology) in the 1951-2013 period (10-day averages, maxima and minima in daily means are included), Hurbanovo Observatory, 115 m a.s.l., SW Slovakia (updated on January 31st, 2014).

 

AKTUÁLNA INFORMÁCIA 3 – DLHODOBÉ PREDPOVEDE A VÝHĽADY POČASIA (LONG-TERM WEATHER FORECASTS)

 

UPRESNENIE VÝHĽADU POČASIA NA ZIMU 2013/2014

Nie je dôvod na zmenu nášho výhľadu z 1.XII.2013. Zdá sa (modelové výstupy to naznačujú), že atmosférická cirkulácia bude ešte dlhšiu dobu stabilná, teda s prenosom relatívne teplého vzduchu nad Európu na prednej strane opakujúcich sa cyklón nad severným Atlantikom. Môžu sa síce vyskytnúť prechodné vpády studeného vzduchu od severovýchodu, celkový priemer teploty vzduchu za zimu to ale asi príliš neovplyvní. V strednej Európe bude mať zima 2013/2014 pravdepodobne priemernú odchýlku teploty od dlhodobého priemeru v rozsahu od +1 do +4 °C. Zrážkové úhrny by mali byť v tomto regióne na dolnej hranici intervalu normálu.

Vložil: M. Lapin, 2.I.2014

 

VÝHĽAD POČASIA NA XII.2013-II.2014

Na stránkach profesionálnych meteorologických inštitúcií sa už objavil odhad prevládajúceho počasia v zime 2013/2014, ktorý sa priebežne upresňuje. Pri takejto predpovedi sa neuvádzajú jednotlivé dni alebo týždne ale iba odchýlky od dlhodobého priemeru (DP) po mesiacoch alebo za celú sezónu (neberieme pritom do úvahy každoročné predpovede o mimoriadne studenej zime, ktoré zverejňujú niektoré médiá). V našej interpretácii sa môžeme opierať o niekoľko známych faktov:

1) Aj v zime 2013/2014 bude zrejme pokračovať neutrálna fáza javov LaNiňa/ElNiňo s ONI okolo nuly, pričom bude asi prevažne v intervale slabej teplej fázy ElNiňo (ONI do 0,5). To znamená neutrálny účinok na priemernú globálnu teplotu a aj na severnej pologuli. Ani do februára 2013 sa neočakáva rozvinutie javu ElNiňo s ONI nad 0,5 (Oceánický Niňo Index).

2)  Slnečná aktivita je stále pomerne slabá, to ale nemá podstatný význam na globálne odchýlky teploty (menej ako 0,1 °C). Určite je významnejším faktorom postupne rastúca koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére (asi o 2,5 ppmv za rok len pri CO2).

3)  Plocha plávajúceho morského ľadu v Arktíde bola aj počas roka 2013 až doteraz oveľa nižšia ako dlhodobý priemer pred rokom 2000, bude zrejme asi 6. najnižšia hodnota za celé obdobie meraní. Je však aj v XII.2013 asi o 200 tis. km2 väčšia ako v rovnakom čase v rekordných rokoch 2007 a 2012. To ovplyvnilo cirkulačné pomery na severnej pologuli kvôli relatívnemu nedostatku studeného vzduchu v Arktíde a slabšej zonálnej cirkulácii atmosféry (od západu na východ), čo pretrvávalo až do októbra 2013. V novembri 2013 začala prevažovať kladná fáza oscilácií NAO a AO a obnovilo sa častejšie západné prúdenie v atmosfére nad Európou.

4)   Veľmi teplé počasie v porovnaní s dlhodobým priemerom zotrváva už dlhšiu dobu najmä v strednej Ázii a v časti Arktídy, ale aj na iných miestach severnej pologule. Jeseň bola na kontinentoch severnej pologule v priemere asi o 0,9 °C nad dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990, doterajší rok 2013 tiež asi o 0,9 °C nad DP, západná polovica Európy, časť USA a Kanady boli ale relatívne chladnejšie ako zvyšok severnej pologule do augusta 2013 (v jeseni 2013 bola západná Európa už relatívne teplá), oceány boli na severnej pologuli ale stále asi o 0,5 °C v priemere teplejšie ako DP.

5)  Európska časť Severného ľadového oceánu je v priemere na danú ročnú dobu stále relatívne veľmi teplá, relatívne teplá je aj východná polovica Stredozemného mora a priľahlá časť Atlantického oceánu pri Európe.

Kontinenty severnej pologule: Pre uvedené a iné príčiny očakávajú svetové prognostické centrá opäť vyššiu priemernú teplotu na kontinentoch severnej pologule spolu v nasledujúcej zime ako celku ako priemer z obdobia 1951-1990 (o viac ako 0,5 °C, v minulých 12 rokoch bola zima podľa CRU, GISS a NCDC o 0,4 až 1,2 °C nad DP). Relatívne najteplejšie by malo byť zrejme opäť v časti Arktídy, v priľahlých kontinentoch južne od Arktídy sa v zime už ale môžu sformovať rozsiahle relatívne studené vzduchové hmoty kvôli sezónne slabšiemu slnečnému žiareniu. December bude ale pravdepodobne prevažne na severnej pologuli alebo relatívne teplý alebo blízky dlhodobému priemeru, výnimkou má byť len časť severnej Ameriky, kde sa očakáva chladnejšie počasie ako normál.

Slovensko: Počasie je veľmi premenlivé, preto nie je možné spoľahlivo predpovedať pre také malé územie ako je Slovensko, ako sa tu prejavia uvedené vplyvy. Je ale dosť vysoká pravdepodobnosť, že najbližšia zima bude ako celok u nás opäť v priemere buď teplotne normálna alebo nadnormálna v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990. Neočakávame teda v priemere teplotne podnormálnu zimu (o viac ako 1 °C pod DP 1951-1990). Podľa terajších zdrojov nie je predpoklad na výraznejšie ochladenie u nás až do 15.XII.2013. Nedá sa ale spoľahlivo predpovedať, že ktorú časť strednej Európy postihnú neskoršie ochladenia najviac. Úhrny zrážok očakávajú pre strednú Európu modelové centrá v medziach normálu, čo pri predpokladanom oživení západnej zonálnej cirkulácie a vyššej teplote znamená, že sa budú významnejšie zrážky vyskytovať prevažne na západe a severe Slovenska. Stredomorské cyklóny sa v zime vyskytujú pomerne často, to znamená, že by mohli mať významnejší podiel na celkovom úhrne zrážok, podľa doterajších modelových výstupov by sa ale mali udržať len na juhu Európy. Modelová a aj štatistická dlhodobá predpoveď úhrnov zrážok je však oveľa menej úspešná ako v prípade teploty vzduchu. Západná časť Stredozemného mora má teplotu blízku DP, východná je ale relatívne teplá, to znamená, že prípadné prúdenie vlhkého vzduchu od juhu až juhovýchodu môže priniesť počas cyklonálnych situácií dosť vysoké úhrny zrážok aj na juhu Slovenska. Upresnenie uvedieme začiatkom januára 2014.

Vložil: M. Lapin, 1.XII.2013 (prevzaté zo stránky: http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/vyhlad-pocasia-na-najblizsiu-sezonu.html)

 

VYHODNOTENIE VÝHĽADU POČASIA NA JESEŇ 2013  

Jeseň 2013 (IX-XI) bola v Hurbanove o 1,1 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a o 1,2 °C ako DP 1901-1990, v Košiciach o 1,4 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a o 1,6 °C ako DP 1901-1990, inde na Slovensku približne o 1,0 °C nad DP 1951-1980. Je to tesne nad hranicou intervalu normálu, náš výhľad z 3.IX. môžeme teda považovať za úspešný. Úhrn zrážok dosiahol v 3 jesenných mesiacoch na Slovensku v priemere 204 mm, čo je o 14% viac ako DP 1901-1990. To je ešte v medziach normálu, výhľad úhrnu zrážok bol teda tiež úspešný. Vložil: M. Lapin, 8.XII.2013

UPRESNENIE VÝHĽADU POČASIA NA JESEŇ 2013

Vývoj počasia v septembri a modelové predpovede na október a november naznačujú, že nie je dôvod meniť našu predpoveď z 3.IX.2013. Zdá sa, že vpády studeného vzduchu budú smerovať častejšie do východnej ako do strednej a západnej Európy. Napriek tomu bude zrejme jeseň 2013 na Slovensku teplotne a zrážkovo v medziach normálu, teda blízka dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990. Arktického morského ľadu je viac ako v jeseni 2012, no aj tak asi o 1,5 mil. km2 menej ako tam bolo v priemere pred rokom 1990, neočakáva sa do XII.2013 ani rozvoj javov ElNiňo alebo LaNiňa.

Vložil: M. Lapin, 2.X.2013 (prevzaté zo stránky: http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/vyhlad-pocasia-na-najblizsiu-sezonu.html)

VÝHĽAD POČASIA NA IX.-XI.2013

Viaceré meteorologické služby pripravili aj teraz odhad meteorologických podmienok pre jeseň 2013, ktorý sa priebežne upresňuje. Pri takejto predpovedi sa neuvádzajú jednotlivé dni alebo týždne ale iba odchýlky od dlhodobého priemeru (DP) po mesiacoch alebo za celú sezónu. V našej interpretácii sa môžeme opierať o niekoľko známych faktov.

1.      Aj v jeseni 2013 bude zrejme pokračovať neutrálna fáza javov LaNiňa/ElNiňo s ONI okolo nuly, ktorá postupne prejde do slabej teplej fázy ElNiňo. To znamená neutrálny účinok na priemernú globálnu teplotu a aj na severnej pologuli. Do decembra 2013 sa neočakáva rozvinutie javu ElNiňo s ONI nad 0,5 a mali by zostať hodnoty ONI (Oceánický Niňo Index) blízke nule.

2.      Slnečná aktivita je stále pomerne slabá, to ale nemá podstatný význam na globálne odchýlky teploty (menej ako 0,1 °C). Určite je významnejším faktorom sústavne rastúca koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére.

3.      Plocha plávajúceho morského ľadu v Arktíde bola aj počas roka 2013 až doteraz na nízkej úrovni, bude zrejme asi 5. najnižšia hodnota za celé obdobie meraní. To ovplyvnilo cirkulačné pomery na severnej pologuli kvôli nedostatku studeného vzduchu v Arktíde a slabšej zonálnej cirkulácii atmosféry (od západu na východ), čo pretrváva až do septembra 2013.

4.      Veľmi teplé počasie v porovnaní s dlhodobým priemerom zotrváva už dlhšiu dobu najmä v strednej Ázii, v časti Arktídy a aj na iných miestach severnej pologule. Leto bolo na kontinentoch severnej pologule v priemere asi o 0,8 °C nad dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990, jar 2013 bola až asi o 1,0 °C nad DP, západná polovica Európy, časť USA a Kanady boli ale relatívne chladnejšie ako zvyšok severnej pologule, oceány boli na severnej pologuli ale stále asi o 0,5 °C v priemere teplejšie ako DP

5.      Európska časť Severného ľadového oceánu je v priemere na danú ročnú dobu stále relatívne veľmi teplá, relatívne teplá je aj východná polovica Stredozemného mora.

6.      Severoatlantická a Arktická oscilácia (NAO a AO) zrejme nebudú mať v najbližších mesiacoch závažné odchýlky od normálu.

Kontinenty severnej pologule: Pre uvedené a iné príčiny očakávajú svetové prognostické centrá opäť vyššiu priemernú teplotu na kontinentoch severnej pologule spolu v nasledujúcej jeseni ako celku ako priemer z obdobia 1951-1990 (o viac ako 0,5 °C, v minulých 12 rokoch to bolo podľa GISS a NCDC o 0,7 až 1,2 °C nad DP). Relatívne najteplejšie by malo byť zrejme opäť v časti Arktídy, v priľahlých kontinentoch južne od Arktídy sa koncom jesene už ale môžu sformovať rozsiahle relatívne studené vzduchové hmoty kvôli zoslabenej zonálnej cirkulácii atmosféry a sezónne slabšiemu slnečnému žiareniu. September bude ale pravdepodobne všade na severnej pologuli alebo relatívne teplý alebo blízky dlhodobému priemeru.

Slovensko: Počasie je veľmi premenlivé, preto nie je možné spoľahlivo predpovedať pre také malé územie ako je Slovensko, ako sa tu prejavia uvedené vplyvy. Je ale dosť vysoká pravdepodobnosť, že bude najbližšia jeseň ako celok u nás opäť v priemere buď teplotne normálna alebo nadnormálna v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990. Výraznejšie ochladenia sa v jeseni sporadicky objavujú takmer každý rok, najmä v súvislosti s preniknutím suchšieho studeného vzduchu do strednej Európy od severu až severovýchodu a následným sformovaním rozsiahlej anticyklóny. Teraz je na to predpoklad až v októbri alebo novembri. Nedá sa ale spoľahlivo predpovedať, že ktorú časť strednej Európy to postihne najviac. Úhrny zrážok očakávajú pre strednú Európu modelové centrá v medziach normálu, čo pri predpokladanom zoslabení zonálnej cirkulácie a vyššej teplote znamená, že sa budú významnejšie zrážky vyskytovať prevažne počas kratších cyklonálnych období. Stredomorské cyklóny sa v jeseni vyskytujú pomerne často, to znamená, že by mohli mať významnejší podiel na celkovom úhrne zrážok, modelová a aj štatistická dlhodobá predpoveď úhrnov zrážok je však oveľa menej úspešná ako v prípade teploty vzduchu. Západná časť Stredozemného mora má teplotu blízku DP, východná je ale relatívne teplá, to znamená, že prípadné prúdenie vlhkého vzduchu od juhu až juhovýchodu môže priniesť počas cyklonálnych situácií dosť vysoké úhrny zrážok. Upresnenie uvedieme začiatkom októbra 2013.

 

Vložil: M. Lapin, 3.IX.2013 (kópia zo stránky http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/vyhlad-pocasia-na-najblizsiu-sezonu.html)

 

ODHADU TEPLOTY VZDUCHU A ZRÁŽOK NA SLOVENSKU PRE XII.2013-II.2014

(WINTER WEATHER EXPECTATION IN SLOVAKIA - in Dec. 2013 - Feb. 2014)

Odhad T a R pre zimu (Dec. 2013 až Feb.2014) bol urobený už 1.XII.2013: uvedený je vyššie (vtedy sme počítali s teplotne normálnou až nadnormálnou zimou v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1990 a s normálnymi úhrnmi zrážok na Slovensku ako celku), upravili sme ho 2.I.2014 (fialové krúžky na grafe, teraz je graf iba od roku 1950). Očakávame celkove teplotne nadnormálnu a zrážkovo podnormálnu až normálnu zimu. Skutočné hodnoty budú uvedené po skončení zimy, teda 3.III.2014. Na nižšom obrázku sú údaje za kalendárne roky (I-XII) 1881 až 2013 v časovom rade (úhrny zrážok pre Slovensko boli vypočítané z 203 staníc metódou dvojitého váženého priemeru a sú v roku 2013 ešte len predbežné).

Podľa údajov SHMÚ, M.L.: 2.I.2014

The upper Figure presents the Winter (Dec.-Feb.) mean temperature at Hurbanovo and areal precipitation totals in Slovakia in 1950/51-13/14 (expectation in 2013/14 is violet), including linear and 20-year moving average trends (climatologic forecast for Winter 2013/14, was prepared on Dec. 1, 2013 and updated on Jan 2, 2014, it is based on measured data in 1881-2013, model outputs of several centres and expected circulation of atmosphere over Europe. The lower Figure shows the Annual (Jan.-Dec.) data of air temperature from Hurbanovo and the Annual precipitation totals data in all Slovakia in 1881-2013, including linear and 20-year moving average trends (precipitation totals for Slovakia are calculated by double weighted average method from 203 stations). The Year 2013 had in Slovakia mean temperature by 1.1 to 1.8 °C above normal and had about 97% precipitation totals compared to normal 1901-1990.

(Based on the Slovak Hydrometeorological Institute data, M.L, Jan. 2, 2014)

 

AKTUÁLNA INFORMÁCIA 4 – TREND TEPLOTY A ODCHÝLKY OD NORMÁLU (TEMPERATURE TREND AND DEVIATIONS)

ODCHÝLKY TEPLOTY VZDUCHU OD DLHODOBÉHO PRIEMERU (MONTHLY TEMPERATURE DEVIATIONS)

Obrázok pod týmto textom aktualizujeme vždy na začiatku mesiaca o údaje za predchádzajúci mesiac alebo sezónu. Január 2014 mal nasledujúce priemery a odchýlky teploty vzduchu od dlhodobého priemeru (DP): Hurbanovo 3,0 °C, čo je 4,5 °C nad DP 1951-1980, 4,5 °C nad DP 1961-1990, 4,6 °C nad DP 1901-1990, Košice 1,2 °C, čo je 4,6 °C nad DP 1951-1980, 4,7 °C nad DP 1961-1990, 4,8 °C nad DP 1901-1990, Poprad 4,2 °C nad DP 1951-1980, Oravská Lesná 5,0 °C nad DP 1951-1980 a Chopok 4,0 °C nad DP 1951-1980, je to približne o 1,5 °C viac ako očakávali prognostické modely do konca Decembra 2013 (modelové prognózy pre SR teraz oteplenie podcenili). Úhrn zrážok bol podľa 2-tého váženého priemeru predbežne v Januári 2014 na Slovensku 45 mm, čo je asi 100% normálu. Jeseň, chladný polrok, jar,  leto a teplý polrok 2013 sú zhodnotené vyššie. Apríl 2009 bol v Hurbanove o 5,0 °C nad dlhodobým priemerom, najteplejší od začiatku pozorovaní na Slovensku. V r. 2007 sme mali najteplejší január, zimu a chladný polrok najmenej od 1881 na celom Slovensku, rok 2007 bol druhý najteplejší od 1871 (na východe SR a na horách to bol asi vôbec najteplejší rok od začiatku pozorovaní), (Január 2007 bol na Slovensku o 5,5 – 6,5 °C nad dlhodobým priemerom. Obdobie IX.2006 až VIII.2007 bolo o 3,06 °C nad DP, čo je bezkonkurenčný rekord pre 12 mesačné obdobie; od I.2008 až do XII.2009 (24 mesiacov) sme nezaznamenali v Hurbanove mesiac s priemernou teplotou pod DP, v tom období bol priemer teploty o +1,8 °C nad DP). (Podľa údajov SHMÚ, M.L.: 3.II.2014).

 

This Figure presents deviations of monthly (January 2005 –January 2014) air temperature means at the Hurbanovo Observatory (SW Slovakia) from long-term mean calculated for the 1951-1980 period. The Year 2013 was in Slovakia by 1.3 to 1.6°C warmer than the 1951-1980 normal and had about 850 mm precipitation (113% of normal), Autumn 2013 was in Slovakia by 0.6 to 1.4°C warmer than the long-term average 1951-1980 and had about 12% more precipitation than the normal. Summer 2013 was in Slovakia by 2.0 to 3.0 °C warmer than normal 1951-1980 and had about 25% less precipitation than the normal 1901-1990. Spring 2013 was in Slovakia by 0.5 to 1.3 °C warmer than normal 1951-1980 and had by 35% precipitation more than the normal 1901-1990, Winter 2012/2013 was by 0.2 to 1.0 °C warmer than the normal and had by 68% more precipitation than normal. The year 2012 was by 1.1 to 1.8°C warmer than the normal 1951-1980 and 1961-1990 in Slovakia and had preliminarily about 97% from precipitation normal, Sept. 2006 – Aug. 2007 period was by 3.06 °C above normal. (prepared on February 3,  2014; updated once a month)

 

Odchýlky mesačných priemerov teploty vzduchu [°C] za posledných 12 mesiacov od dlhodobých priemerov z obdobia 1951-1980 na meteorologických staniciach SHMÚ Hurbanovo (115 m n.m., JZ Slovensko, veľký park v strede malého mesta) a Košice (230 m n.m., JV Slovensko, voľné priestranstvo neďaleko malého letiska, asi 5 km od okraja mesta Košice).

 

Stanica/Station

II.2013

III.2013

IV.2013

V.2013

VI.2013

VII.2013

VIII.2013

IX.2013

X.2013

XI.2013

XII.2013

I.2014

Hurbanovo

+1,1

-1,5

+2,0

+1,1

+0,9

+2,8

+2,7

-0,7

+1,9

+2,0

+1,8

+4,5

Košice

+2,1

-1,2

+2,3

+1,9

+2,5

+2,3

+3,6

-0,2

+1,5

+2,8

+0,9

+4,6

 

Deviations of monthly air temperature means [°C] in the last 12 months from the 1951-1980 long-term averages at the SHMI meteorological stations Hurbanovo (115 m a.s.l., SW Slovakia, large park in the centre of small town, and Košice (230 m a.s.l., SE Slovakia, open area near to small airport, about 5 km from the city Košice border).

 

Od Októbra 2006 uvádzame na tejto stránke aj mapy Slovenska s priemermi teploty vzduchu a odchýlkami od normálu 1961-1990 (v texte používame väčšinou porovnanie s normálom 1951-1980) za predchádzajúci mesiac (tieto mapy obsahujú iba operatívne údaje a boli spracované v Odbore klimatologická služba v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Prezentované mapy boli vyhotovené v SHMÚ 16.I.2014 z mesačných priemerov za December 2013 z asi 100 staníc. Odchýlky od dlhodobého priemeru (DP) sú asi od +1,5 °C do asi +3,5 °C (autor: Peter Kajaba), dajú sa zväčšiť v samostatnom okne, podrobnejšie údaje poskytuje SHMÚ). Pozn.: V Decembri  je normál 1961-1990 približne o 0,4 °C nižší ako v období 1951-1980! Priemerná odchýlka od DP 1961-1990 +2,2 °C je vypočítaná ako vážený priemer z odchýlok 16 kvalitnejších a reprezentatívnych staníc na Slovensku (podľa normálu 1951-1980 by bola teda priemerná odchýlka v SR asi +1,8 °C).

 

 

Maps of monthly temperature in Slovakia [°C] in December 2013 (left) and deviation from the December long term mean temperature in 1961-1990 (right). The deviations are from about +1.5 °C to about +3.5 °C, (mean deviation about +2.2 °C is based on 16 reliable stations). These data are preliminary and have been prepared by the Slovak Hydrometeorological Institute (Climatological Service) from about 100 stations on January 16, 2014, presented maps can be seen more detail in separate window.

 

DLHODOBÉ TEPLOTNÉ TRENDY NA SLOVENSKU (LONG TERM TEMPERATURE TRENDS IN SLOVAKIA)

 

Priemerná odchýlka ročnej teploty vzduchu na staniciach: Hurbanovo (JZ SR, 115 m n.m.), Košice (JV SR, 230 m n.m.) a Liptovský Hrádok (S SR, 640 m n.m.) od dlhodobého priemeru 1951-1980 (lineárny trend za 133 rokov je 1,81 °C, rok 2013 je iba predbežný).

Mean deviation of annual air temperature average at 3 stations: Hurbanovo (SW SR, 115 m a.s.l.), Košice (SE SR, 230 m a.s.l.) a Liptovský Hrádok (N SR, 640 m a.s.l.) from the 1951-1980 long-term mean (linear trend during 133 year period is 1.81 °C, year 2013 is preliminary).

 

 

Počet dní za zimu s priemerom teploty vzduchu ≤ -3,0 °C a > 0,0 °C v Hurbanove v období 1951/52 až 2012/13 a lineárny trend (priemer z 3 klimatických termínov, z tohto pohľadu bola zima 2012/13 v Hurbanove mierna)

 

This Figure shows number of days with mean temperature ≤ -3,0 °C and > 0,0 °C (including linear trends) at the Hurbanovo Observatory (115 m a.s.l., SW Slovakia) in the winters 1951/2-2012/13 (Winter is from Dec.1 to Febr.28, i.e. 90 days, Figure will be updated once a year).

 

 

Počet dní s priemernou teplotou vzduchu (v Hurbanove) nad 24 °C a nad 27 °C v období 1951-2013; tento obrázok budeme meniť raz ročne (z tohto pohľadu bol rok 2013 v Hurbanove 2. až 7.. najteplejší od 1951).

 

This Figure shows annual number of days with mean temperature above 24 °C and above 27 °C (including linear trends) at the Hurbanovo Observatory (115 m a.s.l., SW Slovakia) in the years 1951-2013 (Figure will be changed once a year).

 

Počet tropických, letných a ľadových dní od roku 1961:

V celej Európe je populárne hodnotenie teplotných charakteristík jednotlivých dní podľa denných maxím teploty vzduchu. Za tropický deň (červené) sa považuje taký, keď maximum teploty dosiahlo 30 °C a viac, za letný deň (žlté) taký, keď maximum teploty dosiahlo 25 °C a viac a za ľadový deň (modré) taký, keď maximum teploty neprekročilo 0 °C. V nasledujúcom grafe vidíme počet týchto dní po jednotlivých rokoch od roku 1961 po rok 2012 pre stanicu Hurbanovo (podľa meraní SHMÚ). V roku 2012 bolo 51 tropických a 110 letných dní.

Vložil: M. Lapin, 6.II.2013

Annual number of Tropical days (red, with daily maximum temperature 30°C and more), Summer days (yellow, with daily maximum temperature 25°C and more) and Icy days (blue, with daily maximum temperature 0°C and less) for the Hurbanovo Observatory (SW Slovakia, 115 m a.s.l.), in 2012 there were 51 Tropical and 110 Summer days.

 

Denné priemery teploty vzduchu v Hurbanove v období 1951-2000 a v roku 2012 (čierna tenká čiara); tento obrázok budeme aktualizovať raz ročne.

V rokoch 2001-2010 boli prekonané maximá denných priemerov teploty vzduchu z obdobia 1951-2000 v 112 dňoch roka, z toho v 11 dňoch o 3 °C a viac, v roku 2011 to bolo v 14 dňoch, z toho v 4 dňoch o 3 °C a viac, v roku 2012 v 27 dňoch, z toho v 6 dňoch o 3 °C a viac (doteraz najvyššie denné priemery boli: 31,3 °C (20.7.2007), 30,7 °C (1.7.2012) a 30,2 °C (18.7.2007 a 2.7.2012)).

V rokoch 2001-2010 boli prekonané minimá denných priemerov teploty vzduchu z obdobia 1951-2000 v 22 dňoch roka, z toho v 4 dňoch o 3 °C a viac, v roku 2011 to bolo iba v jednom dni ale ani raz o 3 °C alebo viac, v roku 2012 ani v jednom dni.

Figure shows annual course of smoothed (Sm) daily mean temperatures (T), maximum and minimum in daily mean T in 1951-2000 as well as daily mean T in the year 2012 at the Hurbanovo Observatory (115 m a.s.l., SW Slovakia, it represents also other localities in the Slovak lowlands; updated once a year). Mean daily temperature was +30.2 °C on July 18, 2007 and July 2, 2012, +31.3 °C on July 20, 2007 and 30.7 on July 1, 2012!!!