Dlhodobý režim úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku

Long-term regime of precipitation at Hurbanovo (115 m a.s.l., SW Slovakia) and areal precipitation totals (203 stations) in Slovakia, all measured at the Slovak Hydrometeorological Institute in Bratislava, prepared by Milan Lapin

Four Figures, Two maps and one Table on precipitation totals in Slovakia follow below the text/ 4 obrázky, 2 mapy a 1 tabuľka sú pod textom

 

Úhrny zrážok sa merajú v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, koncom 19. storočia sa už merali na vyše 100 dobrovoľných staniciach

Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc

NOVÉ: Mapy mesačných úhrnov zrážok a snehu na Slovensku  NEW: Maps of monthly precipitation totals and snow in Slovakia

Please, visit the web: www.dmc.fmph.uniba.sk with information on Meteorology and Climatology

 

Stručnejšia verzia informácií z tejto stránky je stále dostupná aj na stránke: www.milanlapin.estranky.sk

Aktuálne 1 (Úhrny zrážok za XII. 2013 a rok 2013 v 3 regiónoch Slovenska, Precipitation totals in 3 Slovak regions in December 2013 and Year 2013): 

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Decembri 2013 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť dosť rozdielne, väčšinou bolo ale zrážok oveľa menej ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990, relatívne viac bolo miestami na severe, v strede a na severovýchode Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Decembri 2013 v priemere 20 mm (38% dlhodobého priemeru, v celom roku 2013 bolo 864 mm, 113% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 850 mm, 113%)), na západnom Slovensku to bolo 15 mm (28%, v celom roku 2013 bolo 745 mm, 112%), na strednom Slovensku to bolo 30 mm (48%, v celom roku 2013 bolo 976 mm, 112%) a na východnom Slovensku to bolo 14 mm (31%, v celom roku 2013 bolo 849 mm, 114% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za December 2013 a mapky Slovenska za December 2013 budú na tejto stránke pod textom asi od 17.I.2014. Na Slovensku mal tohtoročný December väčšinou úhrn zrážok hlboko pod normálom 1901-1990, od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj oveľa nižšie úhrny, v Decembri 2006 to bolo iba 16 mm, v XII.1972 iba 5 mm (najmenej v období pozorovania), v XII.1953 a 1924 iba 12 mm, veľa napršalo v XII.2005, až 122 mm (najviac od roku 1881), v XII.2009 až 83 mm, v XII.1993 až 93 mm, v XII.1976 až 106 mm a v XII.1954 až 110 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime zrážok najmä v posledných 20 rokoch. V Decembri 2013 spadlo v Hurbanove 8 mm zrážok (za celý rok 2013 až 684 mm, 122%, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 12 mm zrážok (za celý rok 2013 iba 617 mm, 96%), v Oravskej Lesnej 60 mm (za celý rok 2013 iba 1083 mm, 99%). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: málo – Hurbanovo 8 mm, Štúrovo 3 mm, Kamenica/ Hronom 4 mm, Mužla, Kravany / Dunajom, Brodské 6 mm, Skalica 7 mm, veľa – Slovenský Grob 31 mm, Limbach 33 mm, Modra, Piesok 34 mm, Modra 39 mm, stred SR: málo – Jesenské a Štrkovec 2 mm, Pôtor 3 mm, Číž, Hostice a Bušince 4 mm, Poltár 5 mm, veľa – Skalité 66 mm, Makov 65 mm, Oravská Lesná 60 mm, Liptovská Lúžna 56 mm, Vrícko 53 mm, východ SR: málo – Hraň, Sečovce, Veľký Folkmar, Trebišov, Turňa/ Bodvou, Streda/ Bodrogom, Zemplínske Hradište, Veľký Horeš, Nálepkovo 2 mm, Hrabušice a Michaľany 3 mm, Vranov, Vlková a Vyšný Medzev 5 mm, veľa – Štrbské Pleso 67 mm, Parihuzovce 40 mm, Remetské Hámre 38 mm, Zboj 35 mm, Osturňa a Spišská Stará Ves 34 mm, Habura 33 mm. Zaujímavosťou je fakt, že v roku 2013 sme zaznamenali 2. najvyšší úhrn zrážok za sezónu Január-Jún od roku 1881, od júla sú zrážky premenlivé, zväčša nižšie ako interval normálu.

 

M.Lapin 13. 1. 2014 (údaje poskytol Pavol Faško z SHMÚ 10. 1.2014, mapy asi 16. I.2014; aktualizácia raz mesačne, vždy koncom 1. dekády)

Od mája 2006 uvádzame na tejto stránke aj mapy Slovenska s úhrnmi zrážok a % normálu zrážok za predchádzajúci mesiac (tieto mapy obsahujú iba operatívne údaje a boli spracované v Odbore klimatologická služba v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Prezentované mapy boli vyhotovené v SHMÚ 16.I.2014 z mesačných úhrnov za December 2013 z asi 500 staníc (priemery úhrnov zrážok v tabuľke sú spracované izohyetovou metódou (% sú porovnávané s normálom 1901-2000) a sú občas odlišné od metódy dvojitého váženého priemeru a aj od porovnania s normálmi 1961-1990), autori: Pavol Faško a Peter Kajaba), dajú sa zväčšiť v samostatnom okne, podrobnejšie údaje poskytuje SHMÚ).

 

 

Maps of monthly precipitation totals in Slovakia [mm] in December 2013 (left) and % of December long term mean precipitation totals (right)

These data are preliminary and have been prepared by the Slovak Hydrometeorological Institute (Climatological Service) from about 500 stations on Jan. 16, 2014, (means in the table are calculated by the izohyetal method and % are from the 1901-2000 normal, these data are different from the DWA method) presented maps can be seen more detail in separate window. More details can be seen on SHMI web site: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610

 

 

V rokoch 2006 a 2009 sú zmenené údaje podľa prepočtu Klimatológie SHMÚ, ide o konečnú verziu územných priemerov zrážok vypočítaných metódou dvojitého váženého priemeru z mesačných úhrnov 203 staníc na Slovensku (stále rovnaké stanice od roku 1901), v roku 2010 až 2012 sú iba predbežné údaje.

 

These Figures present totals and deviations of seasonal  - January-December (top) and July-December (bottom) areal precipitation totals in Slovakia from long-term mean for the 1901-1990 period in the 1881-2013 period, calculated from 203 stations by SHMI (Jan. 13th, 2014; changed twice a year (top) and each month (bottom)). Corrected and definite DWA data in 2006 and 2009 (by SHMI), preliminary in 2010 to 2013!

 

This Figure presents monthly (January 2007 – December 2013) areal precipitation totals in Slovakia (SR) and in the West Slovakia region (ZS) in mm and in the % of normal (columns)), monthly air temperature means and deviations from normal (lines) measured at the Hurbanovo Observatory (115 m a.s.l., SW Slovakia; Jan. 13th, 2014; updated once a month, see the 2004 to 2013 monthly data in the Table below this text, 0.6 mm areal precipitation total in Slovakia in Nov. 2011)

 

 

Priemerný mesačný úhrn zrážok vypočítaný izohyetovou metódou z asi 600 staníc na Slovensku (SR) v SHMÚ pre Západoslovenský (ZS), Stredoslovenský (SS) a Východoslovenský (VS) región, ako aj pre celé Slovensko (SR) za roky 2004 až 2013 v mm a v % dlhodobého priemeru (údaje spracoval P.Faško z SHMÚ).

Mean monthly areal precipitation total calculated by the isohyetal method from about 600 stations in Slovakia (SR) at the Slovak Hydrometeorological Institute (SHMÚ) for the Western, Central and Eastern Slovakia regions (WS, CS, ES) and for all Slo­vakia (SR) in 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 (millimeters R[mm] and percentages of normal R[%], data elaborated by P.Faško from SHMÚ).

 

Mesiac/

Month

R[mm]-ZS/WS

R[mm]-SS/CS

R[mm]-VS/ES

R[mm]-SR/SR

R[%]-ZS/WS

R[%]-SS/CS

R[%]-VS/ES

R[%]-SR/SR

XII.2013

15

30

14

20

28

48

31

38

XI.2013

71

99

105

92

120

139

184

148

X.2013

25

41

30

33

45

60

51

54

IX.2013

74

93

77

82

140

129

122

130

VIII.2013

78

57

19

51

124

62

22

63

VII.2013

10

21

53

28

14

21

55

31

VI.2013

76

121

135

112

112

122

152

130

V.2013

92

159

125

127

137

185

167

167

IV.2013

21

27

36

28

44

43

67

51

III.2013

101

110

87

100

235

204

207

213

II.2013

98

105

84

96

258

210

221

229

I.2013

84

113

84

95

200

209

205

207

XII.2012

50

59

44

51

94

95

98

96

XI.2012

29

64

57

51

49

90

100

82

X.2012

90

143

87

109

164

210

148

179

IX.2012

38

57

51

49

72

79

81

78

VIII.2012

13

22

27

21

21

24

31

26

VII.2012

105

147

143

133

144

146

147

146

VI.2012

73

113

120

103

107

114

135

120

V.2012

29

42

66

46

43

49

88

61

IV.2012

34

47

58

46

71

75

107

84

III.2012

5

17

11

11

12

31

26

23

II.2012

38

56

40

45

100

112

105

107

I.2012

79

111

54

82

188

206

132

178

XII.2011

45

78

66

64

85

126

147

121

XI.2011

0

1

1

1

1

1

1

1

X.2011

34

46

45

42

62

68

76

69

IX.2011

15

14

23

17

28

19

37

27

VIII.2011

32

50

47

44

51

54

54

54

VII.2011

123

184

208

173

169

182

214

192

VI.2011

112

143

114

124

165

144

128

144

V.2011

55

75

71

67

82

87

95

88

IV.2011

33

38

31

34

39

60

57

62

III.2011

48

49

39

45

112

91

93

96

II.2011

10

17

12

13

26

34

32

31

I.2011

35

33

28

32

83

61

68

70

XII.2010

57

77

83

73

108

124

184

138

XI.2010

79

128

122

104

134

180

179

168

X.2010

30

33

20

28

55

49

34

46

IX.2010

108

154

123

130

204

214

195

206

VIII.2010

130

182

118

145

206

198

136

179

VII.2010

91

175

185

153

125

173

191

170

VI.2010

119

158

163

148

175

160

183

172

V.2010

200

253

248

235

299

294

331

309

IV.2010

85

76

88

83

177

121

163

151

III.2010

24

41

28

32

56

76

67

68

II.2010

45

63

53

54

118

126

140

129

I.2010

68

75

65

70

162

139

159

152

XII.2009

90

122

77

97

170

197

171

183

XI.2009

67

89

99

86

114

125

174

139

X.2009

71

124

108

103

129

182

183

169

IX.2009

20

41

61

41

38

57

97

65

VIII.2009

63

71

92

75

100

77

106

93

VII.2009

73

75

80

76

100

74

83

84

VI.2009

101

113

127

114

149

114

143

133

V.2009

57

69

65

64

85

80

87

84

IV.2009

7

11

25

14

15

18

46

26

III.2009

82

128

77

97

191

237

183

206

II.2009

77

75

53

68

203

150

140

162

I.2009

48

59

56

55

114

109

137

120

XII.2008

66

101

82

84

125

163

182

159

XI.2008

42

69

48

53

71

97

84

86

X.2008

29

62

71

55

53

91

120

90

IX.2008

59

63

64

62

111

88

102

98

VIII.2008

51

68

87

69

81

74

100

85

VII.2008

120

171

199

165

164

169

205

183

VI.2008

85

91

88

88

125

92

99

102

V.2008

50

67

63

62

75

78

84

82

IV.2008

42

65

73

61

88

103

135

111

III.2008

63

103

70

80

147

191

167

170

II.2008

21

38

16

26

55

76

42

62

I.2008

41

70

50

55

98

130

122

120

XII.2007

31

51

48

44

59

82

107

83

XI.2007

66

85

61

71

112

120

107

115

X.2007

53

54

75

60

96

79

127

98

IX.2007

116

135

163

139

219

188

259

221

VIII.2007

80

109

90

94

127

119

104

116

VII.2007

44

65

69

60

60

64

71

67

VI.2007

71

100

100

91

104

101

112

106

V.2007

70

111

76

87

105

129

101

115

IV.2007

1

5

11

6

2

8

20

11

III.2007

64

90

61

72

149

167

145

153

II.2007

49

70

59

60

129

140

155

143

I.2007

63

157

100

110

150

291

244

239

XII.2006

15

21

17

18

28

34

38

34

XI.2006

46

83

52

61

78

117

91

98

X.2006

26

34

31

30

43

50

53

49

IX.2006

15

22

15

18

28

31

24

29

VIII.2006

121

139

146

135

192

151

168

167

VII.2006

22

52

36

38

30

52

37

42

VI.2006

78

121

169

124

115

122

190

144

V.2006

105

132

123

121

157

154

164

159

IV.2006

66

70

66

67

138

111

122

122

III.2006

58

76

70

69

135

141

167

147

II.2006

48

58

47

52

126

116

124

124

I.2006

59

49

22

43

141

91

54

93

XII.2005

121

169

105

133

228

273

233

251

XI.2005

54

65

33

51

92

92

58

82

X.2005

12

15

19

16

22

22

32

26

IX.2005

50

65

78

65

94

90

124

103

VIII.2005

133

159

179

157

211

173

206

194

VII.2005

93

127

114

112

127

126

118

124

VI.2005

49

63

106

73

72

64

119

85

V.2005

52

78

117

83

78

91

156

109

IV.2005

71

106

82

87

148

168

152

158

III.2005

12

37

18

23

28

69

43

49

II.2005

67

82

57

69

176

164

150

164

I.2005

57

95

52

69

136

176

127

150

XII.2004

34

43

25

34

64

69

56

64

XI.2004

57

89

73

74

97

125

128

119

X.2004

51

71

62

62

93

104

105

102

IX.2004

44

53

39

45

83

74

62

71

VIII.2004

44

82

104

78

70

89

120

96

VII.2004

41

96

189

110

56

95

195

122

VI.2004

111

143

110

122

163

144

124

142

V.2004

57

97

120

93

85

113

160

122

IV.2004

36

57

51

49

75

90

94

89

III.2004

65

57

34

52

151

106

81

111

II.2004

56

83

78

73

147

166

205

174

I.2004

61

75

41

59

145

139

100

128

Mesiac/

Month

R[mm]-ZS/WS

R[mm]-SS/CS

R[mm]-VS/ES

R[mm]-SR/SR

R[%]-ZS/WS

R[%]-SS/CS

R[%]-VS/ES

R[%]-SR/SR

 

M. Lapin 10. 1. 2014 (údaje poskytol P. Faško z SHMÚ 10.1.2014)

 

Mean areal monthly precipitation totals in Slovakia in 2008-2013, calculated from about 600 stations by the Izohyetal methods (Slovak Hydrometeorological Institute data, author P. Faško)

 

 

This Figure shows maximum in daily precipitation totals at the Hurbanovo Observatory (115 m a.s.l., SW Slovakia) in 1871-2010 (annual course of absolute daily maxima (started with January 1st) and envelop curve; Updated on Febr. 11, 2011, this Figure will be changed once a year)

 

 

Mean monthly number of precipitation days with totals 0.0-0.9 mm (top) and ł 1.0 mm (bottom) at the Hurbanovo Observatory in 1951-1980 (A) and 1981-2010 (B); StDev – Standard deviation, Cv – Variation coefficient multiplied by 3 (Updated on Febr. 11, 2011, this Figure will be changed once a year)